Doktor z Hor

Domácí péče


Domácí péče je zdravotní péče, která je poskytována klientovi (pacientovi) v jeho vlastním sociálním prostředí t.j. doma.

Domácí zdravotní péče je určena pacientům, u kterých není nutná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, ale jejich stav přesto vyžaduje pravidelnou, dlouhodobou a kvalifikovanou péči.

Systém domácí zdravotní péče „HOME CARE“ je ve všech vyspělých zemích považován za nedílnou a velice důležitou součást zdravotního systému.

Kdo jsme?

 • Jsme domácí zdravotní péče nebo také terénní ošetřovatelská péče.
 • Pracujemerámci celého bývalého okresu Jablonec nad Nisou.
 • Zajišťujeme odbornou mobilní péčidomácnosti klienta.
 • Péče přizpůsobena aktuálním potřebám klienta.
 • Podílíme se našimi znalostmi a zkušenostmi na spoluprácipraktickým lékařem ve prospěch klienta. 

Činnost:
 

 • Aplikace injekcí, podávání léků
 • Odběry krve a ostatního biologického materiálu
 • Prevence a léčba bércových vředů, proleženin, převazy po úrazech a operacích
 • Odborná péče o stomie , permanentní katetry
 • Péče o onkologicky nemocné, spolupráce s ambulancemi bolesti , paliativní péčekontinuální léčba bolesti v domácím prostředí
 • Rehabilitační ošetřovatelství-pohybová léčba, aktivizace, vertikalizace, nácvik chůze s pomůckami, vedení k soběstačnosti v bazálních všedních činnostech, kontrola fyziologických funkcí
 • Sociální pomoc a odborné poradenství od 1. 7. 2014 založena dceřinná společnost Světlo z hor o.p.s. více na http://svetlozhor.cz/- činnost byla ukončena k 31.12.2014
 • Nadstandardní péčezapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

 • Zapůjčujeme pomůcky: 
 • Chodítka
 • Toaletní židle
 • Antidekubitální matrace
 • Pojizdný vozík
 • Sedačka na vanu

Ceny za pronájem pomůcek klientům účtujeme dle platného ceníku

!!! Péče je poskytována na základě indikace odborného či praktického lékaře a je plně hrazena ze zdravotního pojištění!!!

Kontakty: hlavní sestra domácí péče Bc. Irena Krykorková - 776/792055

Adresa: SMRŽO-MEDIC s. r. o. - domácí péče, Tyršova 1340, 468 51 Smržovka

Telefonní kontakt:   
+ 420  483 382 210
+ 420  776 792 055

Odbornou ošetřovatelskou péči zajišťuje kolektiv sester: POZOR OD 1.1. 2019 došlo u některých sestřiček ke změně mobilních čísel

Bc.Irena Krykorková 776 792 055
Eva Štěpánková 777 798 368
Ivana Václavíková 775 427 612
Martina Vondrášková 728 347 852
Ivana Vošterová 775 427 613 


  Jana  Hušková                         723 509 629
 


Možnosti podpory:
Finanční dary lze zaslat na číslo účtu 226721679/0300 darovací smlouva ke stažení zde.
Všem štědrým dárcům děkujeme prostředky budou použity na nákup moderních přístrojů a pomůcek,
které naše sestřičky využívají při péči o klienty.

Všem, kteří nám svými dopisye-maily poskytli zpětnou vazbu toho jak naše sestřičky v terénu fungují. Srdečně děkujeme!!!!