Doktor z Hor

O mně

Osobní údaje

Jméno, příjmení: MUDr. Tomáš Drobník
Datum narození: 26.11.1968
Bydliště: Luční 1373, 468 51 SMRŽOVKA
E-mail: drzhor1@seznam.cz
WWW: www.doktorzhor.cz
Telefon, fax: 483 382 210,

Praxe

Privátní praktický lékař pro dospělé:

 • 1.9.1996 – dosud: Privátní praktický lékař pro dospělé - ordinace Smržovka, Tyršova 1340
 • 1.1.1997 – dosud: 2. ordinace: Jiřetín pod Bukovou čp. 137
 • 1.9.1996 – dosud: provozování rehabilitace
 • 5.3.2007 – dosud: zřízení Domácí sesterské péče pro okres Jablonec nad Nisou (zaměstnávám další 4 sestry)
 • 1.7.2009 - 2014: Lékárna U doktora z hor ve Smržovce na náměstí
 • 1.7.2009 - převod z fyzické osoby na s. r. o.
 • 1.8.2010 - dosud: otevřena ortopedická ambulance MUDr. Drobníkové v Jablonci
 • 1.9.2010 - otevřena další ordinace VPL Tanvald , Krkonošská 350

Vzdělání

 • 1993 – LF UK Hradec Královélékař, MUDr.
 • 1996Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - atestace - specializace v oboru všeobecné lékařství 1. stupně
 • 2007MZ ČR - akreditované pracoviště pro obor PL Pro Liberecký kraj

Kurzy, stáže   -  ke dni 1.1.2016  jsem splnil podmínky pro udělení Certifikátu celoživotního vzdělávání SPL ČR

          2014 -  Holter TK + ABI měření
         
2012 -  Kurz stanovení gHb

 • 2007Kurz stanovení CRP v ordinaci PL
 • 2007Kurz diabetologie pro PL a sestry , 2009 , 2013 Nástavbový kurzy I. + II. stupně
 • 2006Česká společnost pro trombózu a hemostázuAntikoagulační léčba
 • 1996IPVZFyzikální terapie
 • 1996IPVZMagnetoterapie
 • 1996IPVZNeodkladná resuscitace

Další kongresy a školicí akce

Publikační činnost

 • 2002spolupráce s LBC a Krajskou hygienickou stanicí Liberec na projektu „Zdravíkapitola Zdravé stárnutí“poznatky byly publikoványpublikaci Zdraví 21, vydavatel LBC

Aktivity v oblasti profesní

 • 1996 – 2017: Sdružení praktických lékařů ČRregionální předseda Libereckého kraje, spoluorganizátor Kongresu SPL v Liberci v roce 2006
 • 1996 – 2017: Koordinátor vzdělávacích akcí SPL Libereckého kraje
 • 1996 – dosud: Společnost všeobecného lékařství (člen)
 • 2005 – 2009: Člen Atestační komise pro obor Praktický lékař pro dospělé
 • 2005 – 2009: Člen Akreditační komise pro obor Praktický lékař pro dospělé

Počítačové znalosti

 • Internetvýborně
 • Microsoft Word, Excelvýborně

Jazykové znalosti

 • německý jazykkonverzačně
 • anglický jazykzáklady, pokračují soukromé hodiny

Další činnosti

 • od roku 1998 –2015  zastupitel města Smržovky, 4 volební období
 • od roku 2005 – 2009: oficiální lékař ženské floorbalové reprezentace

Zájmy, koníčky

 • 2001 –2008: vedoucí Dětského pěveckého sboru Smržováček
 • 2003 – 2014: hlavní organizátor WOOD-CROSS Maratonucelorepublikový oficiální maratonský běh
 • 2002 – 2009: organizátor několika závodů ve veslování na trenažeru, koordinátor družstev v celorepublikových soutěžích
 • hudba: zpěv a hra na kytaru, klarinet, saxofon, bonga
 • sport: spinning, squash, tenis, lyžování, bruslení na in-line bruslích, běh, veslování na profesionálním trenažeru
 • spoluorganizátor několika ročníků táborů pro děti včetně zahraničních

Zdravotní stav

 • ucházející, po redukci 30 kg se mi žije lehčeji

Ve Smržovce, dne 13. 3. 2008,aktualizováno 26.11.2017
MUDr. Tomáš Drobník